Català / Español / English  ·  TEL. 933 775 166 · EMAIL info@institutjoanmiro.cat
Català / Español / English  · 

Notícies

Informació als alumnes de 2n de Batxillerat

08-05-2018

 

Els dies 18, 19 i 20 de juny de 2018, en horari de secretaria han de tramitar el títol de batxillerat.

Requisits: 
- Fotocòpia del DNI (ha d'estar en vigor

Taxes:

- Import ordinari: 66,90 euros

-Bonificació del 50 % de l'import (33,45 euros) per a:

  membres de família nombrosa de categoria general i membres de famílies monoparentals. (Han de presentar fotocòpia del carnet en vigor)

- Exempció del 100% del pagament per a:

    *membres de família nombrosa de categoria especial (han de presentar fotocòpia del carnet en vigor)

    *víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),

    *persones amb discapacitat igual o superior al 33% i

    *infants o adolescents en acolliment familiar.

 

Pagament: solament es pot fer mitjançant SERVICAIXA


Xarxes socials: