Català / Español / English  ·  TEL. 933 775 166 · EMAIL info@institutjoanmiro.cat
Català / Español / English  · 

Notícies

Calendari de pendents de cursos anteriors

22-12-2016

Durant el segon trimestre els alumnes que tinguin materies pendents de cursos anteriors les hauran de recuperar segons el calendari que s'adjunta. És important que se segueixin les instruccions donades pels departaments, com per exemple la presentació de dossiers que suposen un percentatge important de la nota. 


Xarxes socials:


Arxius: